Tel: +36-70-633-4478  (H,GB,D)

Adatvédelmi és Jogi Nyilatkozatok

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a laserbeauty.hu / shop.laserbeauty.hu wiener.hu internetes címen elérhető honlapok vagy annak bármely és valamennyi oldalának megnyitásával, illetve a honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A honlap tartalmának ingyenes vagy díjköteles szolgáltatásként történő bármilyen továbbfelhasználása csak az EGÉSZSÉG SZÉPSÉG MESTEREI KFT.  (1105 Budapest, Kelemen utca 4/a) a továbbiakban: Üzemeltető) előzetes, írásos (beleértve ebbe az e-mailt, mint írásos formát) engedélyével, és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

A honlapon szereplő szövegek és fotók jogvédett szellemi termékek speciális védelemmel ellátva.

Minden jogosulatlan felhasználás, tartalom másolása jogi lépéseket von maga után.

Az Üzemeltető honlapját a felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A honlap adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságáért a Üzemeltető az előállítás során minden tőle elvárhatót elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságával, módosulásával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel. Az Üzemeltető a felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőle elvárhatót megtesz, a felhasználó által a bejelentkezés során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében maradéktalanul betartja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló 226/2003. (XII. 13.) Kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait, ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli, amelyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.
 
A regisztrált felhasználók adatait a Üzemeltető vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő - tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait a Üzemeltető közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Amennyiben a honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a Üzemeltető kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az Adatkezelő a személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérésére köteles megsemmisíteni.
A Üzemeltető a felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, illetve törli.

A honlapon külső oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. Az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal ezen kapcsolatok által elért oldalak tartalmáért, illetve ezen oldalak adatkezelési biztonságáért.

A honlap cikkei és adattartalmai tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott kezeléssel, elváltozással,  vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és nem pótolják az egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, diagnosztizálást.

A honlap megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszközök útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a honlapot elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a felhasználó által a Weboldal igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a honlapon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve a honlap használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.
   
Jelen honlap a Google, Inc. ('Google') által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika 'sütiket' ('cookies'), azaz a számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a honlap használatának elemzését. A 'süti' által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a honlap értékelésére használja, továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák azokat.
 
A Google által használt 'sütik' lehetővé teszik, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a honlapon és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
A felhasználók kikapcsolhatják a 'sütik' használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével. A Google nem társítja a felhasználó IP-címét illetve a 'sütiket' a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészőjében a felhasználó visszautasíthatja a 'sütik' használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben nem fogja tudni kihasználni a honlap minden funkcióját. A jelen weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatai feldolgozásához, a fentiekben meghatározott módon és célokra. Jelen honlap több aloldalának a forráskódjában megtalálható a Google által üzemeltetett Google AdWords remarketing kód. A remarketing révén olyan felhasználókat érhetünk el, akik korábban már meglátogatták honlapunkat, és ezáltal a megfelelő embereknek a megfelelő üzenetet jeleníthetjük meg a Google AdWords hirdetési rendszer segítségével. Ezeket az üzenetek a Google Display Hálózat webhelyeit böngésző felhasználók számára jelenhetnek meg.

Kik vagyunk?

Modern kezeléseinkkel a szépséget, az arc- és test esztétikus megjelenését, harmóniáját állítjuk helyre. Szakértőink több éves nemzetközi tapasztalata, gyakorlata mellett világszínvonalú lézeres- és esztétikai felszereléseink biztosítják vendégeink elégedettségét. Szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezettek vagyunk vendégeink felé, akik szívesen ajánlanak bennünket.

Térkép

Nyitvatartásunk

Hétfő
8.30 - 19.30
Kedd
Tel. mbsz.
Szerda
8.30 - 19.30
Csütörtök
8.00 - 19.00
Péntek
8.30 - 19.00
Szombat
Tel. mbsz.
Vasárnap
ZÁRVA

Képek rólunk